Publication year: 2018

Wat is de functie?

Allergieën worden bij veel mensen ervaren, doordat het lichaam ons wil laten weten dat er een disbalans dreigt en/of is, in het immuunsysteem. Een alarmbel, een signaalfunctie vanuit het (onder)bewustzijn waarin de bron, je ware natuur van je totale wezen aanstuurt op harmonie. Een natuurlijk proces wat 24/7, zolang je leeft hier op aarde en signalen in ontelbare vormen uitzendt. Eén vorm daarvan is een allergie. Daarom hebben we niet allemaal allergieën. Geest en lichaam zenden vanuit de individuele wijsheid ook andere signalen voor heling, genezing en harmonie uit. Dat kan zijn in de vorm van geestelijke en lichamelijke ziekten, milde tot heftige gebeurtenissen zoals ongelukken, om ervaring op te doen, zodat er verandering kan optreden, die leidt tot genezing.

Vaak is het toepassen van bestaande technieken en methodes ontoereikend omdat allergieën een rol kunnen spelen in het fysieke, mentale, emotionele, energetische en zelfs het spirituele lichaam!! Speelt het alleen een rol in het fysieke lichaam, dan kan je met een complementaire aanpak heel ver komen. Het mentale lichaam speelt hier vaak ook een heel grote rol in, doordat men zo overtuigd en geconditioneerd is in het denken, ergens intolerant of allergisch voor denkt te zijn, dat de kracht van deze gedachten, allergieën in stand houden. Dit heeft weer effect op het immuunsysteem en zo blijf je er lichamelijk ook last van houden.
In het fysieke lichaam spelen ook vaak ongekende chronische intoxicaties een rol o.a. in de (zieke) organen, waardoor immunologische reacties ontstaan en tot uitdrukking kunnen komen in een allergie/reactie.

Een allergie is een weerstandsreactie, een signaal, een alarmbel van het systeem. Heel natuurlijke signalen, net zoals koorts. Ook het emotionele lichaam speelt hier een heel grote rol in. Onverwerkte gevoelens en emoties, onverwerkte trauma’s, miasma (=generatietrauma), (mentale/emotionele) herinneringen, conditioneringen, overtuigingen en illusionaire gedachtenpatronen en inprentingen willen bevrijd worden.
Ook het energetische lichaam speelt een belangrijke rol. Als sturende kracht van frequenties, trillingen en resonanties, die vanuit het geheel van wat er IS, onzichtbaar door het fysieke lichaam stroomt. Denk dan aan de energiecentra (chakra’s), meridiaanbanen en allerlei verfijnde systemen en kanalen in het lichaam. Bioresonantieapparatuur speelt een rol in het ontstoren van verstorende frequenties. Een trauma is bijvoorbeeld een verstorende frequentie, die disharmonie en weerstand in het totale systeem veroorzaakt, passief en actief. Een allergie is een innerlijk verzet, miskenning van delen van jezelf, die het leven vanuit jouw ware natuur blokkeren. Huisstofallergie is bijvoorbeeld afkeuring en afwijzing van jezelf, onderwaardering van jezelf, jezelf lelijk of niet goed genoeg vinden en onvoldoende respectvol naar jouw fysieke lichaam zijn.. Weerstand om met jouw ware natuur in de stof (je lichaam) aanwezig te zijn. Niezen of benauwd worden door huisstof is een reactie en poging van jouw lichaam om onwaarheden en liefdeloosheid eruit te niezen. Al die onverwerkte en onbewuste gevoelens benemen jouw adem, jouw stroom van levenskracht en je wordt benauwd. Onbewust bang voor jouw diepere gevoelsleven, die je onderdrukt. Hoe krachtiger je bent, hoe meer potentie je in jouw lichaam kunt ‘dragen’, hoe meer weerstand er tegen onverwerkte gevoelens is, om plaats te maken voor de prachtige krachten en energieën van wie je echt bent…..
( Dat kan de oorzaak zijn bij liefdevolle hooggevoelige mensen die allergieën hebben)

Waarom een allergie?

Lichaam en geest willen schoon schip maken. Oplossingen vinden om alle oude creaties die je in het verleden zelf gemaakt hebt op basis van angst om te overleven en creaties die niet overeenkomen met wie je werkelijk bent.
We worden hiermee heel helder geconfronteerd, wanneer allergieën zich uiten in voedings -en stof allergieën. Het materiële verwijst naar het immateriële!
Wij kunnen zomaar allergisch worden voor essentiële voeding of stoffen die je eigenlijk niet kunt vermijden. Het lichaam geeft aan de buitenkant een signaal af, dat er aan de binnenkant iets is waarmee je niet meer gevoed wilt worden. Het raakt van binnen zaken aan die niet lekker voelen, dus worden we over-gevoelig. Een teveel aan onderdrukte gevoelens die innerlijk weerstand gaan bieden, waardoor de alarmbel afgaat en een allergie ‘geboren’ is.

Ga je voedingsmiddelen of stoffen vermijden, dan mag dat een prima oplossing lijken, maar je geeft dan geen gehoor aan een onderdrukt stuk of deel van jezelf. De wijsheid van lichaam en geest zullen vroeg of laat weer een poging doen om via een andere weg of een ander allergeen, zichtbaar te maken wat jij (onbewust) onderdrukt.

Hoe ontstaat een allergie?

Samenvattend vanuit het bovenstaande, is een allergie ontstaan vanuit disharmonie in het systeem en gaat er een voorkeur van geest en lichaam uit om alle onverwerkte, blokkerende en verstorende energieën en bewustzijnskrachten in goede banen te leiden, waardoor bevrijding hiervan kan ontstaan. Een allergie is één van de mogelijkheden die je tot verantwoordelijkheid roept, zodat je actie gaat ondernemen, of niet?

Yvonne van Houdt is Integraal en energetisch therapeut en werkt samen met en vanuit uw onderbewustzijn, om de bron van klachten aan te pakken en vrij te maken.
Jarenlang heeft zij zelf met allergieën en eczeem te maken gehad. Als ervaringsdeskundige blijft het voor haar een uitdaging om de volledige ‘waarheid’ achter allergieën en reacties daarvan te onderzoeken.

www.yvonnevanhoudt.nl
036-8449875
06-44446285