Yvonne van Houdt
Ankh Hermes, Uitgever Gaia, Andre Schaap
Publication year: 2012

De kracht van water en gedachten

De kracht van de trillingsvelden drukt zich uit in frequenties of herz. Zo kan je een gedachte uitzenden die een positief of negatief trillingsveld bij zich draagt. Dus alles wat je denkt wordt werkelijkheid, dat is wat je zelf creëert. Continue zenden wij met z’n allen dus miljarden gedachten uit naar collectieve velden.

Om te bewijzen dat deze krachten werkelijk bestaan en vorm kunnen aannemen, heeft de Japanse wetenschapper Emoto Masaru (22-7-1943) als een van de eerste een mogelijkheid gevonden om de kracht van gedachten, woorden en gebeden op of via water vorm te geven dmv fotografie. De micro deeltjes van water zijn gefotografeerd en laten zien hoe een watermolecuul van structuur veranderd als deze onder invloed geweest is van emoties, positieve en negatieve woorden, affirmaties, stoffen, afbeeldingen en gedachteninput. De structuur van de waterkristallen verandert volkomen in chaos als er een negatieve trilling via het water doorgegeven is. Zo ook het tegenovergestelde; schitterende waterkristalvormen en een evenwichtige structuur bij positieve woorden/intenties.

Omdat ons lichaam voor 70% uit water bestaat, kan je voorstellen wat je eigen gedachten in je ichaam teweeg kunnen brengen!! Daarnaast geeft ons dit de mogelijkheid om toe te voegen wat we nodig hebben of tekort komen. Je kunt bijvoorbeeld een leeg flesje zonder etiket vullen met water en daar iedere gewenste tekst of woord opschrijven, om tot je te nemen. Als je bijvoorbeeld een tekort aan ijzer hebt, schrijf je dat op een flesje (chemische naam!) en laat dat minimaal 4 uur opladen. Dan drink je dit op en de informatie in de watermoleculen wordt dan doorgegeven aan het vocht in jouw lichaamscellen en zo weet het lichaam weer dat het ijzer mag genereren. Iedere cel heeft bewustzijn en reageert op het grote bewustzijnsveld waartoe deze behoort, het is onderdeel van….

Alles wat lichaam, geest en stof is, is eigenlijk 1 grote vibrerende massa die tot in de allerkleinste en dus met het blote oog onzichtbare deeltjes, in beweging is, informatie ontvangt, uitzendt, doorgeeft en trillingen verhogen en verlagen kan naar nieuwe trillingsfrequenties. Niets staat vast en is voortdurend in beweging!

Natuurlijk kan je b.v. IJzer, maar natuurlijk iedere gedachten of stof bewust in je lichaam binnen laten komen en erop vertrouwen dat jouw cellen deze info via jouw gedachten, jouw fijnstoffelijke lichaam doorgeeft aan jouw fysieke lichaam en er zo genezing of verbetering kan plaatsvinden.

Een mooi boek naast de boeken van Emoto Masaru ”messages from water” is het boek van Dr. David R. Hamilton uit 2005; “Het is de gedachte die telt”.
(Ankh Hermes)

Of het boek van Darel Rutherford uit 2001: “Gedachten worden dingen”.
(Uitgever Gaia)

Zelf ben ik nog altijd onder de indruk van een verhaal wat ik ergens gehoord heb en bewijst dat overtuigingen, de kracht van gedachten zelfs tot de dood kunnen leiden!!

Het verhaal gaat over een man die ’s nachts de koelwagons in treinen bevoorraadde. Zijn grootste angst was dat – door wat voor een reden dan ook- de deur van de koelwagon zou dichtvallen. Deze deuren kunnen namelijk van binnenuit niet geopend worden en vreesde hij dood te vriezen. Op een nacht werd zijn grootste angst inderdaad waarheid, de deur viel dicht. Hij schreef zijn dochter dat hetgeen hij het allermeest vreesde nu werkelijkheid geworden was en nam afscheid van haar. De volgende morgen werd hij inderdaad dood aangetroffen………..maar wat bleek: de koeling van de wagon waarin hij opgesloten zat was die nacht niet aan…..!!!!!!!

Zijn angstgedachten hadden zijn systeem lamgelegd, waardoor hij gestorven is.

Werkwijze flesje water opladen:

Neem een leeg (spa) flesje of een groot glas/kan en schrijf daar met zwarte stift of een etiket de naam van de gewenste stof/affirmatie of wat dan ook op.

Vul het flesje met water en laat dit minimaal 4 uur opladen. Drink het water op en vul zo nodig het flesje weer met (leiding)water. Om een goed resultaat
te behalen doe je dit 3 weken. Natuurlijk kan je dit ook door je intuïtie laten bepalen.

Ook kan je dagelijks je kopje drinken of water opladen met de kracht van jouw intentie of gedachte! WEES CREATIEF!