• Sinds 1 februari 2008 ben ik lid van de V.B.A.G. en sinds 1 januari 2015 lid van de RBCZ, koepelorganisatie voor de CAM therapeut, Registertherapeut.  Als A-licentiehouder vergoeden de meeste zorgverzekeraars.
  • Om in aanmerking voor vergoeding te komen, dient u wel een aanvullende verzekering afgesloten te hebben. Mijn consulten vallen onder de noemer natuurgeneeskunde of alternatieve geneeswijze.
    Uw eigen risico wordt niet aangesproken.
  • Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor aanvang van uw eerste consult of u in aanmerking voor vergoeding komt. In veel gevallen wordt er (een deel van) de behandeling vergoed.
  • Bij het eerste consult neemt u uw verzekeringspasje mee, of uw verzekerde/polisnummer.
  • Na afloop van een traject van sessie/behandeling krijgt u uw factuur via e-mail toegezonden. Deze factuur kunt u meteen indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw verzekering keert meestal binnen 2 weken uit.

Vraag voor het eerste consult na of de VBAG en RBCZ een contract hebben met uw zorgverzekeraar!! Dit om achteraf teleurstelling te voorkomen!!