Een afbeelding van een mens symbool met verschillende emoties

Leidraad verwerking emoties

De eerste hulp bij emoties voor deze tijd (EHBE)

Deze emotie leidraad is te gebruiken als aanpak van (primaire) emoties die er in jouw leven zijn. Primaire emoties zijn: angst, boosheid/woede, verdriet en plezier. Hieruit ontstaan eigenlijk alle emoties die er zijn.

 1. Je hebt een emotie door een bepaald gevoel (bijvoorbeeld angst) herkend, maar realiseer je dat je de emotie niet bent. Jij bent jij.
 2. Je erkent dat deze emotie(s) er is, omdat het er is.
 3. Je gaat je er niet tegen verzetten, niet vechten, want dan houdt je het vast en dan is de beweging weg.
 4. Je gaat er in mee, je laat de emotie er zijn, je beweegt er in mee, zonder oordeel ook al voelt het rot (het is immers zoals het is in elk moment)!
 5. De emotie en het daarbij behorende gevoel is juist zo aanwezig, zo helder, omdat het aan de oppervlakte ligt en voor een oplossing komt vragen. Het wil niets anders dan gezien, gevoeld, gekend, herkend, erkend, gehoord en zichtbaar worden.
 6. Vasthouden is verkrampen, spanning in je lichaam (bijvoorbeeld niet kunnen eten, slapen, bewegen), ontkennen is vasthouden, je zinnen verleggen door iets anders te gaan doen is ontkennen of onderdrukken en betekent vasthouden; er in mee bewegen, het erkennen, het accepteren is de beweging naar loslaten.
 7. Weet dat je het tijdelijk hebt, maar niet bent.
 8. Het kan als een donkere schaduwwolk door je lichaam stromen en jouw kern, jouw kracht of licht vertroebelen of overschaduwen.
 9. Dit is de helderste vorm van misleiding, verleiding, illusie van een (oud) emotioneel/mentaal patroon. Het lijkt erop dat dit de werkelijkheid is en je wordt daardoor in het negatieve gedreven. Vooral oude gedachtepatronen of stemmetjes die jou vertellen hoe slecht en naar je je wel niet voelt. Mentale/emotionele verleiding en macht.
 10. Weet dat het er niet voor niets zomaar ineens is. Het heeft zich door een proces/sessie kunnen onthechten, het is vrijgekomen, maar kan energetisch het lichaam niet uit, het raast rond en pleegt een aanslag op je, door deze gevoelssensaties uit te zenden.
 11. Als je er niet in meegaat of meebeweegt, kan het je beheersen en overheersen.
 12. Vertel het dat het naast wat je allemaal voelt, deel van jou uitmaakt, deel van jou is. Nu je dit herkent en erkent, het accepteert en het er laat zijn, mag jij kiezen om het uit liefde te omarmen, of in vrijheid te laten gaan.
 13. Adem diep in door je neus (buik bol) en adem uit via je mond (buik leeg). Als je rustig geworden bent, keer je weer terug naar je natuurlijke ademhaling

Oefening

Ga ontspannen liggen of zitten. Adem goed door naar je buik/tenen en ontspan alle verkrampte spieren. Kom in je midden, je centrum of kern. Weet en stel je voor dat er vanuit de kosmos een transparante buis loopt die door je hoofd-keel-borst-hart-buik-benen-voeten, de aarde in gaat. In de aarde gaat de buis naar het midden en daar vandaan, naar de onderkant van de aarde. Het gaat daar de aarde weer uit en zoekt weer verbinding met de kosmische bron, en die gaat weer naar jouw lichaam. Er verschijnt nu in je verbeelding een verticale circulerende buis waardoor kracht stroomt om jou te helen en te versterken. Het is een eeuwig voortdurende stroom waar jij op aangesloten bent. Het is de basisenergiestroom van jou individuele zijn, verbonden met alles-wat-er-is. Zo besef je dat je deel uitmaakt van het geheel. Je zou jouw hartgebied het midden, het centrum van dat al-dat-is kunnen noemen. Een centrum waar stilte is, vrede, licht, liefde, rust, vrede, vrijheid, harmonie en puur zijn is. Vanuit dit centrum ga je denkbeeldig sturen. Je stuurt lichtenergie naar de plekken die gespannen voelen of pijn doen. Je erkent de aanwezigheid van de schaduw, de donkere stroom, de pijn of verkramping. Het mag er immers zijn, zonder oordeel. Noch goed, noch slecht. Met je lichtkracht dank je het voor datgene wat het ooit voor je betekent heeft, dat het deel van je uitgemaakt heeft.

Je gaat je hele lichaam door met jouw lichtkracht en neemt alles mee naar de transparante buis van al wat is en zo kan er transformatie plaatsvinden.

Je vult daarna eventueel alle opgeschoonde ruimtes op met licht en liefde en eventueel een positieve intentie. Bijvoorbeeld ik ben wie ik ben; ik ben goed zoals is ben; ik mag er zijn; ik houd van mij; ik ben het leven waard; ik ben heel; ik ben eenheid en liefde; ik ben vreugde en plezier etc.

Als dit allemaal een beetje te veel tekst voor je is, laat het dan iemand anders voorlezen en je daarin begeleiden.

Laat je niet klein maken, door iets wat jou eens toebehoorde en een functie had en nu alleen maar om oplossing komt vragen. Erken je kracht en grootsheid en vertrouw erop dat jij het zelf kan! Hoe je het ook doet, vertrouw erop dat het goed is en dat het in korte tijd verdwenen zal zijn en je weer lekker in je vel zit.

Hier nog een verkorte versie als je ergens bent en angst of iets dergelijks jou overkomt het HEELAL-principe:

 • Herken
 • Erken
 • Expressie
 • Liefde
 • Accepteren
 • Loslaten

De emotie, het gevoel, het mag er zijn. Het gegeven dat wat er is, het gegeven omdat het er is en deel uitmaakt. Aanvaarden, het er mogen zijn en ademen!

Liefde voor je,

Yvonne van Houdt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere posts

Inhoud